Search for tag: "karlstads universitet"

Danspedagogprogrammet, Street dance

Street dance vid Danspedagogprogrammet, Karlstads universitet

From  Charlotte Gustavsson 3 Weeks ago 0 views

Danspedagogprogrammet, modern dans

Modern dans vid Danspedagogprogrammet, Karlstads universitet

From  Charlotte Gustavsson 3 Weeks ago 0 views

Danspedagogprogrammet, jazz

Visar genren jazz vid Danspedagogprogrammet, Karlstads universitet

From  Charlotte Gustavsson 3 Weeks ago 0 views

Danspedagogprogrammet, alla dansformer

Film som beskriver alla de dansstilar som lärs ut vid Danspedagogprogrammet, Karlstads universitet

From  Charlotte Gustavsson 3 Weeks ago 1 views

Dekanvalet till lärarutbildningsnämnden 2017: Nina Thelander

Nina Thelander, kandidat i dekanvalet till Lärarutbildningsnämnden 2017.

From  Helena Wassén 9 Months ago 193 views

Dekanval lärarutbildningsnämnden 2017: Jessica Eriksson

Jessica Eriksson, kandidat i dekanvalet till Lärarutbildningsnämnden 2017.

From  Helena Wassén 9 Months ago 253 views

Secrets of a house

The story of the past is also the story of the present, of the landscape that we see around us every day. The film Secrets of a house tells about ordinary men and women and the way the lived in the…

From  Peter Olausson 3 Years ago 39 views

Husets hemligheter - en mikrohistorisk berättelse

Berättelsen om det förflutna är också berättelsen om nuet, om allt det vi har runtom oss i landskapet som byggt och odlats upp för länge sedan. Detta faktum…

From  Peter Olausson 3 Years ago 92 views